ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αγορά οχήματος μέσω της iCars

Αγγελία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλα τα αυτοκίνητα της iCars στο www.iCars.gr. Η αγγελία του κάθε οχήματος περιλαμβάνει τις ακριβείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο όχημα, τόσο από θέμα τεχνικών χαρακτηριστικών, εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης αυτού, ιστορικού όπως έχει οριστεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος όσο και από θέμα τιμής.

Προκαταβολή

Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να κατοχυρώσει ότι η πώληση του οχήματος θα γίνει σε αυτόν, καταβάλλοντας μία προκαταβολή. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, μετρητά, πιστωτική κάρτα, τραπεζική μεταφορά, έμβασμα και θα αφαιρεθεί από την τελική οριζομένη αξία του αυτοκινήτου. Μετά την πληρωμή το αυτοκίνητο παρακρατείται αποκλειστικά για τον πελάτη που κατέβαλε την προκαταβολή για 3 ημερολογιακές ημέρες. Μετά το πέρας των 3 ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής δεν προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αγοράς, η προκαταβολή επιστρέφεται και το όχημα γίνεται πάλι διαθέσιμο για άλλους νέους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Μέθοδοι πληρωμής

Κάθε όχημα μπορεί να εξοφληθεί με όλους τους διαθέσιμους και παραπάνω από έναν τρόπους: μετρητά, πιστωτική κάρτα, ή τραπεζική μεταφορά. Κατ’ επέκταση το συνολικό ποσό μπορεί να χωριστεί σε περισσότερες της μίας μερικές καταβολές και να τμηματοποιηθεί αναλόγως, πάντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ενδιαφερόμενου αγοραστή.

Αποστολή αυτοκινήτου

Η iCars παρέχει τη δυνατότητα αποστολής του οχήματος σε όλη την Ελλάδα. Η αποστολή στα όρια του νομού που βρίσκεται το οχήματος εκτελείται δωρεάν από τη iCars. Η αποστολή εκτός νομού που βρίσκεται το όχημα απαιτεί επιπλέον χρέωση, και διαμορφώνεται ανάλογα με το χρόνο, τρόπο και τόπο παράδοσης αυτού, σε συμφωνία με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Χρηματοδότηση αυτοκινήτου

Η iCars παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του αυτοκινήτου μέσω των ανώνυμων τραπεζικών εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται. Η διαδικασία αίτησης είναι γρήγορη και με ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες της iCars, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του ειδικού συμβούλου σε θέματα χρηματοδοτήσεων της iCars, μετά από σχετική επικοινωνία με την Εταιρία. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής συμβληθεί απευθείας με τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μέσω της iCars, προκύπτει παρακράτησης της κυριότητας από την τελευταία μέχρι την πλήρη αποληρωμή του δανείου από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Εγγύηση αυτοκινήτου

Κάθε όχημα που πωλείται μέσω της iCars εμπίπτει στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εμπορία αυτοκινήτων τόσο ως προς την εγγύηση της σωστής λειτουργίας των οχημάτων αυτών, όσο και των αναγραφομένων που εμφαίνεται να έχει τελέσει το όχημα. Επιπροσθέτως, η iCars παρέχει για τα οχήματα της δωρεάν 6μηνο πακέτο εγγύησης μηχανικών μερών του οχήματος.

Δικαίωμα υπαναχώρησης και Επιστροφές Πώληση

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος που συμφωνεί στην προώθηση του αυτοκινήτου του μέσω της iCars έχει δικαίωμα να διακόψει την συμφωνία όποτε ο ίδιος το επιθυμεί, εκτός και αν η iCars έχει ήδη βρει ενδιαφερόμενο για το αυτοκίνητο και έχει ενημερώσει γραπτώς (μέσω e-mail) τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου προς τούτο. Τα παραπάνω ορίζονται ρητά και ξεκάθαρα στο προσύμφωνο που έχει υπογραφεί μεταξύ του ιδιοκτήτη και της iCars

Κράτηση/Προκαταβολή

Οποιαδήποτε στιγμή μετά την πληρωμή προκαταβολής για αποκλειστική κράτηση ενός αυτοκινήτου εκ μέρους της iCars, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής έχει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης αζημίως από τη σύμβαση αγοραπωλησίας. Το σύνολο της προκαταβολής επιστρέφεται εντός 7 ημερών από τη στιγμή της γνωστοποίησης της υπαναχώρησης και με τον ίδιο τρόπο/μέσο με τον οποίο καταβλήθηκε εκτός εαν η καταβολή έγινε με μετρητά οπότε στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος τρόπος για την επιστροφή. Η γνωστοποίηση της υπαναχώρησης του ενδιαφερομένου αγοραστή οφείλει να γίνει εγγράφως προς την iCars. Στην έγγραφη γνωστοποίηση συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή e-mail.

Αγορά

Επιλεγμένα αυτοκίνητα της iCars συνοδεύονται από το δικαίωμα επιστροφής τους σε 7 ημερολογιακές ημέρες ή πριν την τέλεση 300 χιλιομέτρων από τη στιγμή της αγοράς τους (όποιος από τους δύο όρους τεθεί σε ισχύ πρώτος). Η επιστροφή δεν έχει άλλους περιορισμούς πέραν της αναγκαιότητας το αυτοκίνητο να είναι στην ακριβώς ίδια κατάσταση με αυτή που το πήρε ο ενδιαφερόμενος αγοραστής μέσω της iCars, καθώς και το αυτοκίνητο να επιστραφεί στα κεντρικά γραφεία της iCars, ανεξαρτήτως του τόπου παραλαβής του οχήματος από τον νέο ιδιοκτήτη. Το συνολικό κόστος του αυτοκινήτου επιστρέφεται εντός 14 ημερολογικών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου από τη iCars. Στην περίπτωση αυτή το όχημα δεν επαναμεταβιβάζεται στον παλαιό ιδιοκτήτη του αλλά μεταβιβάζεται στην iCars.
Σε περίπτωση τραπεζικής χρηματοδότησης θα οριστεί διαδικασία επιστροφής από κοινού με τον νέο ιδιοκτήτη και τον σύμβουλο της iCars.
Τα έξοδα αποστολής που μπορεί να έχουν προκύψει και πληρωθεί κατά την αγορά του αυτοκινήτου από τον νέο ιδιοκτήτη, δεν επιστρέφονται.
Τα έξοδα επιστροφής του οχήματος που επιστρέφεται, βαραίνουν τον αγοραστή που επιστρέφει το όχημα.

Στην iCars θα βρείς να  αγοράσεις μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άψογη κατάσταση!

Διαλεγμένα ένα προς ένα τα αυτοκίνητά μας έχουν διαφανές ιστορικό και συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Τι άλλο θες από ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο;

Λεωφ. Συγγρού 134 Αθήνα | Τ.Κ 11745
Τηλ. +30 210 99 04 304
Φαξ  +30 210 99 04 240

Copyright © 2017 από την iCars D.Maliatsos | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Σχεδιασμός & Φιλοξενία από την  WorldofWeb.gr