logo_final

iCars leasing με 4 κινήσεις

Εύκολα και γρήγορα

Επιλέγετε το αυτοκίνητό που επιθυμείτε

Σας αποστέλλουμε αμέσως την αναλυτική μας προσφορά

Υπογράφουμε τη σύμβαση χωρίς ψιλά γράμματα

Παραλαμβάνετε το αυτοκίνητο σας

Κάντε την επιθυμία σας πραγματικότητα γρήγορα με ασφάλεια και χωρίς ψιλά γράμματα!

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Απαραίτητα έγγραφα

Νομιμοποιητικά έγγραφα

 • Αντίγραφο ΑΔΤ/ή διαβατηρίου σε ισχύ
 • Αντίγραφο λογαριασμού Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, Ύδρευσης
 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης του/των οδηγού/ων
 • Αντίγραφο ΑΔΤ/ή διαβατηρίου σε ισχύ
 • Αντίγραφο λογαριασμού Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, Ύδρευσης
 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης του/των οδηγού/ων
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού εταιρείας (σύστασης ή κωδικοποιημένο) και το αντίστοιχο ΦΕΚ σύστασής του.
 • Σε περίπτωση τροποποιήσεων στο καταστατικό απαιτείται κωδικοποιημένο καταστατικό που να περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις ενώ αν δεν υπάρχει, αντίγραφα όλων των αποφάσεων της ΓΣ περί τροποποίησης του καταστατικού και ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκαν ή τις αντίστοιχες ανακοινώσεις ΓΕΜΗ/πρόσφατο (μηνός) και επικυρωμένο Γενικό Πιστοποιητικό μεταβολών από το Γ.Ε.Μ.Η (θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις /μεταβολές από τη σύσταση έως σήμερα)
 • Μόνο για Α.Ε: Αντίγραφο του πρακτικού της ΓΣ για την εκλογή των μελών του εν ενεργεία ΔΣ της εταιρείας (ακριβές αντίγραφο με πρωτότυπη υπογραφή του προέδρου και σφραγίδα της εταιρείας)
 • Μόνο για Α.Ε: Αντίγραφο του πρακτικού του ισχύοντος ΔΣ για την συγκρότησή του σε σώμα και την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης.
 • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης /διαχείρισης ΓΕΜΗ
 • Πράξη σύστασης & καταστατικό (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό), όπως έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ
 • Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ ή σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί κωδικοποίηση του καταστατικού όλες οι καταστάσεις τροποποίησης όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ
 • Πρόσφατο (μηνός) και επικυρωμένο γενικό Πιστοποιητικό μεταβολών από το ΓΕΜΗ από το οποίο μεταξύ άλλων προκύπτουν όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί από το ΓΕΜΗ
 • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης εκδόσεως του αρμόδιου ΓΕΜΗ
 • Σε περίπτωση μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε τα πλήρη στοιχεία του μοναδικού εταίρου όπως είναι καταχωρημένα στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
 • Αντίγραφα του ισχύοντος καταστατικού (σύστασης ή κωδικοποιημένο )της εταιρείας και των μεταγενέστερων αυτού τροποποιήσεων
 • Πρόσφατο (μηνός) και επικυρωμένο Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ (θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από τη σύσταση έως σήμερα)

Οικονομικά έγγραφα

 • Ε1 τελευταίου έτους
 • Εκκαθαριστικά 2 τελευταίων ετών
 • Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (Ε9) τελευταίας εκκαθάρισης
 • Φωτοτυπία μισθοδοσίας (πρόσφατης βεβαίωσης αποδοχών)
 • Ε1 τελευταίου έτους
 • Εκκαθαριστικά 2 τελευταίων ετών
 • Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (Ε9) τελευταίας εκκαθάρισης
 • Έντυπα Ε3 τριών τελευταίων ετών
 • Τελευταία περιοδική ΦΠΑ
 • Ε1 τελευταίου έτους του / των εκπροσώπων
 • Εκκαθαριστικά 2 τελευταίων ετών του/των εκπροσώπων
 • Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (Ε9) τελευταίας εκκαθάρισης του / των εκπροσώπων
 • Έντυπα Ε3 τριών τελευταίων ετών
 • Τελευταία περιοδική ΦΠΑ
 • Ε1 τελευταίου έτους του / των εκπροσώπων
 • Εκκαθαριστικά 2 τελευταίων ετών του/των εκπροσώπων
 • Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (Ε9) τελευταίας εκκαθάρισης του / των εκπροσώπων
 • Δημοσιευμένοι ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών με το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης οι ισολογισμοί θα πρέπει να αποστέλλονται με την ένδειξη Οριστικοί με υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας
 • Πρόσφατο (όχι προγενέστερο από τρίμηνο σε σχέση με την ημερομηνία αίτησης) δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με απογραφή και κίνηση μήνα και αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου
 • Αντίγραφο ΑΔΤ/ή διαβατηρίου εν ισχύ
 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης του/των οδηγού/ων